Realiseer úw eigen woonwensen

Zondag Ontwikkeling heeft haar concept Woonwensen Op Maat® speciaal ontwikkeld voor (projectmatig) particulier opdrachtgeverschap waarbij koperswensen én onze ruime ervaring in de woningbouw op een ingenieuze manier worden gecombineerd. Woonwensen Op Maat® gaat verder dan cataloguswoningen.

‘Burgers hebben steeds meer behoefte om hun eigen woonsituatie en daarmee hun eigen woning letterlijk vorm te geven’, zo schreef oud-staatssecretaris Remkes enkele jaren geleden in de Nota Wonen. Op dit moment zijn er nog twee problemen. Het eerste probleem is de esthetische kwaliteit die onvoldoende is, omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van catalogus-bouw waar geen architect aan te pas komt. Het tweede probleem betreft de hoge kosten, waardoor ‘echt’ particulier opdrachtgeverschap maar voor weinigen lijkt weg-gelegd.

Woonwensen Op Maat® brengt daar verandering in. Woonwensen Op Maat® leidt tot woningen met een hoge esthetische kwaliteit door actief architecten in te zetten. De koper is tevreden doordat vanaf het begin zijn woon-wensen worden vertaald in ontwerpen én reële kosten-indicaties. Kosten die ten opzichte van vergelijkbare pro-jecten lager zijn door een slim gebruik van standaarden, zonder dat de keuzevrijheid voor de koper daarmee al te zeer wordt beperkt. Nederland krijgt zo meer mooie woningen waar de bewoners trots op zijn.

U hoeft maar de deur uit te stappen en een wandeling door uw woonplaats te maken. Het valt direct op hoeveel variatie er is te bespeuren als het om woningen gaat. Het geeft aan hoe verschillend woonwensen kunnen zijn. Woonwensen Op Maat® bevat dé architectuurstijl en sfeer die consumenten aanspreekt: postmodern, roman-tisch, monumentaal of modern klassiek. Toch is het een moeilijke opgave woonwensen samen te voegen tot één droomwoning. Welke woning spreekt de consument het meest aan en past bij de lifestyle en -erg belangrijk- het budget van de consument?

Woonwensen Op Maat® is ontwikkeld door Zondag Ontwikkeling om de consument te helpen bij het ont-werpen van zijn of haar eigen woning. Het uitgangspunt van de uiteindelijke woning, die op de bouwkavel van de consument gerealiseerd wordt, is één van de zes prach-tige referentiewoningen die ontworpen zijn door archi-tectenbureau CFC Architecten BNA. De zes referentiewo-ningen kunnen naar wens van de consument aangepast worden. De referentiewoning kan bijvoorbeeld uitgebreid worden met of gedeeltelijk vervangen worden door ele-menten van andere referentiewoningen. De woonkamer kan bijvoorbeeld vergroot worden of er worden ruimten toegevoegd. Wenst de consument een overdekt balkon in plaats van die extra slaapkamer? Of wil hij of zij de keuken aan de achterzijde van de woning in plaats van aan de voorzijde? Bijna alles is mogelijk!

Bij Zondag Ontwikkeling kan de consument zijn of haar eigen woning samenstellen of kiezen uit een kant-en-klaar product.