Disclaimer

Op deze website van Zondag Ontwikkeling B.V. wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten, producten en diensten van Zondag Ontwikkeling.

Deze website bevat een groot aantal bestanddelen die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot merkrechten en auteursrechten van Zondag Ontwikkeling, alsmede van derden. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van deze internetsite auteursrechtelijk beschermd en is ook de merknaam ‘’ZONDAG’’ beschermd als merk.

Het is niet toegestaan om deze site of onderdelen van deze site elektronisch of anderszins te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken of te kopiëren.

Zondag Ontwikkeling tracht de informatie op haar site zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Zondag Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid, onvolledigheid en/of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Zondag Ontwikkeling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn aan enige site van Zondag Ontwikkeling.

VERKOOP & VERHUUR
De verkoop en verhuur van onze commerciële vastgoedprojecten en woningbouwprojecten stellen wij in handen van gerenommeerde onafhankelijke makelaarskantoren.

De mogelijk genoemde v.o.n.-prijzen op projectwebsites van Zondag Ontwikkeling zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de v.o.n.-prijzen op de projectwebsites niet overeenkomen met de werkelijk gehanteerde v.o.n.-prijzen bij de makelaarskantoren. Laat u altijd door de betrokken makelaar(s) goed informeren omtrent de actuele status van het plan en de v.o. n.-prijzen, zij staan u graag te woord.

Zondag Ontwikkeling is niet aansprakelijk voor foutief geplaatste v.o.n.-prijzen.