OVER ONS

Zondag Ontwikkeling is een risicodragende projectontwikkelaar met meer dan 40 jaar ervaring in het binnen- en buitenland. Onze ambitie is om voor elke doelgroep, waaronder woonconsumenten, gemeenten, beleggers en winkeliers, zoveel mogelijk maatwerk te leveren door telkens innovatieve, kwalitatieve en duurzame oplossingen te bieden.

Naast projectontwikkeling treden wij op als investeerder. Al onze activiteiten financieren wij met eigen vermogen.

Wij zijn altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel in te spelen op vragen en veranderingen vanuit de markt.

MISSIE

Het ontwikkelen van duurzame en toonaangevende woningbouwprojecten is waar Zondag Ontwikkeling voor staat. Een goede samenwerking met lokale overheden, gebruikers en marktpartijen vormt hiervoor de basis. Dit doen wij door juist dié oplossingen te bieden, waarbij er maximaal wordt ingespeeld op en aansluiting wordt gezocht bij de vraag vanuit de markt en de lange termijndoelstellingen van lokale overheden. Elk afzonderlijk project van Zondag Ontwikkeling heeft een eigen identiteit. Deze ontstaat vanuit een creatieve samensmelting van ruimtelijke oplossingen en technische toepassingen in lijn met de wensen van gebruikers en overheden. Er wordt niets gerealiseerd  zonder dat alle esthetische en duurzaamheidsoverwegingen de revue zijn gepasseerd.

VISIE

Zondag Ontwikkeling streeft naar gebiedsontwikkelingen waarbij de kwaliteit van wonen en respect voor de bestaande omgeving met elkaar in harmonie zijn. Duurzaamheid en toekomstgerichtheid zijn essentieel bij  de stedenbouwkundige opzet, de inrichting van de openbare ruimte en de architectonische eigenschappen van  woningen. Wij ontwikkelen woon- en werkomgevingen waarbij de bewoners en gebruikers centraal staan. Onze ambitie is om  het onderlinge contact en individuele bewonersparticipatie te stimuleren en de sociale cohesie te vergroten. Als ontwikkelaar zijn wij bewust van ons aandeel in het vormgeven van de bebouwde toekomst. Wij staan voor toekomstgericht ontwikkelen en investeren in duurzame en gezonde oplossingen waar mens en natuur centraal staan.

ORGANISATIE

Sinds onze oprichting in 1975 geven wij als familiebedrijf vorm aan duurzame projecten en gebiedsontwikkelingen. Samen met gemeenten en marktpartijen creëren wij de meest fraaie woonomgevingen in Nederland. Zondag Ontwikkeling is een no nonsens organisatie waar de werknemer een deelnemer is van de organisatie. Samen met onze ervaren professionals werken wij dagelijks aan het vormgeven van projecten en gebiedsontwikkelingen. Wij hebben een duidelijke visie op woonproducten en -omgevingen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke aanpak en korte communicatielijnen. Hierdoor kunnen wij snel inspelen op marktontwikkelingen die van belang zijn voor het creëren van duurzame projecten en gebiedsontwikkelingen waar mensen zich thuis voelen.

VISIONAIR


Visionairen denken voortdurend na over hoe het anders en beter kan,
voor hen is dit een soort manier geworden om naar de wereld te kijken. Waar een gewoon mens een grasveld ziet,
zien zij een ecologische zelfvoorzienende stad of een Huis van de Toekomst.