Vastgoedexploitatie

Het ontwikkelen, beheren, exploiteren en financieren van commercieel en sociaal vastgoed (sociale woningbouw) gebeurt (o.a.) door Zondag Investering Maatschappij (Z.I.M.). Inmiddels beschikt Zondag Investering Maatschappij over een omvangrijke grond- en vastgoedportefeuille. De portefeuille bestaat uit strategisch gelegen grondposities, solitaire winkelpanden, winkelcentra, (huur)appartementen, (huur)woningen en in beperkte mate kantoren.

Steeds vaker treden wij op als gedelegeerd ontwikkelaar en beheerder namens derden.