Een extra argument

Het meest recente concept van Zondag Ontwikkeling is BouwZeker®; een extra (zwaarwegend) argument voor overheden om Zondag Ontwikkeling als marktpartij in te schakelen bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen.

Met het BouwZeker®-concept geeft Zondag Ontwikkeling haar bereidheid aan om onder de huidige marktomstandigheden een verplichte afname van de benodigde grond(en) en een bouwplicht aan te gaan met gemeen-ten. In onze ogen is dit een zéér onderscheidend element, hetgeen gelijk het risicodragend vermogen en de creativiteit van een marktpartij naar voren brengt.

Steeds vaker komt het voor dat marktpartijen via pre-selecties de uiteindelijke ‘gewonnen’ prijsvragen nooit tot ontwikkeling zullen brengen aangezien zij niet bereid zijn verplichtingen aan te gaan c.q. bereid zijn risico te dragen. De meeste – en vooral de grotere marktpartijen – eisen een voorverkooppercentage van minimaal 70% à 80% voordat ze met de bouw starten. Zondag Ontwikkeling is bereid én in staat om in nauwe samenwerking met gemeenten een verplichting aan te gaan omtrent de afname van de benodigde grond(en) met daaraan gekoppeld een bouwplicht.

Als voorwaarde stelt Zondag Ontwikkeling dat zij haar plan mag ontwikkelen vanuit marktgerichtheid en niet al te zwaar in haar creativiteit wordt belemmerd door beeldkwaliteitsplannen en persoonlijke voorkeuren waar de woonconsument niet op zit te wachten.