ZONDAG ONTWIKKELING & DUURZAAMHEID

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de komende generaties en realiseren ons terdege dat onze beslissingen vandaag, een grote impact hebben op de mate waarin onze toekomstige gebruikers gelukkig, gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en leven. Daarom investeren wij op brede schaal in diverse vormen van duurzame ontwikkeling.

DUURZAME ENERGIE

Bij duurzame ontwikkeling leggen we de lat bewust hoog. Bij een groot deel van onze projecten staat EPC 0,0, energie neutraal en nul-op-de-meter (NOM) woningen centraal. In deze projecten (zonder gasaansluiting) wordt het gebouw- en gebruikers gebonden energieverbruik volledig op milieuvriendelijke wijze opgewekt via een warmtepomp en zonnepanelen.

In aanvulling op de warmtepomp passen we een douche warmteterugwinning (WTW) systeem toe. Dit innovatieve systeem gebruikt de warmte van het afgevoerde douchewater om het aanvoerwater op te warmen. De warmtepomp hoeft dan minder te verwarmen en dat bespaart energie!

Ook het ventilatiesysteem is een duurzaam onderdeel van het geheel. Door het toepassen van CO2 geregelde ventilatiesystemen, creëren wij een gezond en comfortabel binnenklimaat. Deze ventilatiesystemen zijn door hun warmteterugwinning en de zuinige gelijkstroommotoren een van de energiezuinigste in de markt.

NATUUR INCLUSIEF BOUWEN

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing. Wij houden ons op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Al vroeg in de ontwerpfase laten wij ons door specialisten adviseren hoe wij natuur inclusief kunnen bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door architectonische aanpassingen, materiaalkeuze of de werkwijze. Zo hebben wij veel ervaring met:

  • Biotopen op het terrein als multifunctioneel groen hart in de woonwijk
  • Nestkasten voor vogels, vleermuizen of insecten
  • Ingebouwde bloembakken of groeiplaatsen
  • Muren die waar mogelijk bedekt kunnen worden met (klim)planten
  • Een Wadi als een infiltratievoorziening